Nạp Thẻ vào Game
Nhập thông tin:
Game muốn nạp:  
Tài khoản:   
Loại thẻ:  
Mã số thẻ:  
Mật mã thẻ:  
 

Tặng thêm 5% giá trị nạp cho nạp tiền từ ngân hàng hoặc thẻ ATM tại VT108.com

Thẻ di động MobiFone, VinaPhone, VietTel, thẻ Gate FPT và thẻ VCoin VTC đều nạp được cho các game của Asiasoft.

XEM HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO GAME TẠI ĐÂY

Lưu ý:
- Mã số thẻ @Cash có dạng XXX-XXX-XXXXXXX (15 ký tự)
- Thẻ MobiFone bao gồm 14 con số. Thẻ VinaPhone bao gồm 12 con số
- Thẻ Gate FPT bao gồm 10 ký tự. Thẻ VCoin VTC bao gồm 12 ký tự.